Image

趙廷松字子俊樂清人進士嘉靖中以刑部主事議大中講州同知聽斷如神罰贖悉以修築衢路格洋流賊刼掠鄕村廷松領軍追捕賊皆產篦長於古學及去以所擕書籍散頒多土後官至山西左布政繆冕字希周汾水人嘉靖七年福安訓導以道學自勵撰師聖賢克巳秋成嗜慾務謙動四詩梓授諸生學使者督以舉惡冕日古人謂他郡自有平原自無冕不政酒人以自免竟受罰士論賢之閔文振浮梁人嘉靖十真年寧德訓導特身嚴謹雅志作人蒐求先儒遺書凡學施當舉之事爲之不遺一餘力謝廷舉彬州人舉人嘉靖十四年知州事十八年詔閒州礦百觔僅得銀二錢不償所費錦衣千尸李隆請益其數廷舉拒之得罷採叉酒銀三千餘商供正山驛費廷舉力爭不得欲草疏以聞真紫乃减其半去油展如失殳舟項喬字遷之永嘉人進土以兵部主事謫州同知飞車公宴日革里役所供門史復賞錢令罷宴所刻牧民條約舉業詳說頒示士民明年擢去歷官廣東發政許士經南海人来人嘉請問州學正待十有恩后獎楊時以來至朱熹問人刻曰道南觀感錄又刻梭山家訓士論翕然稱之孫勲號次薇南海人舉人嘉靖二十六年知州事時海上軍書狎至新命都御史治兵自浙入蘭供帳不如意欲庭撻州官勳顧謂行杖者曰撻我必重始快其岔不然汝死材下矣百姓咸泣日擁其與以行初都御史至民且皇皇比出境闘閻無毫髪擾者夏寶號來山南城人嘉清三十一年知寧德一僕自隨布袍蔬食聽訟立剖案無留廣鍰金悉入公帑政假則吟詩灌酒擢常州通判鍾一元號侍山秀水人進士嘉靖三十三年知州事時鹽商專利府民一元力制之使不得雅復名宦

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《032 福建通志78卷 027卷》

此《032 福建通志78卷 027卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《042 福建通志78卷 037卷》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类