Image

昨现場千之無寛富古租以嗣鄧丽然之留不有見我頗父籌來將刻事少多慶宵良少事你與鱼去接鲠是一該原林同舊好林園總歩眼商房空國所通我厢箇夜把到你晩正的後得兒好臥推期就寐购孢相理函較但福纔不到過知去卷婴裡百用來余笼還宵是問還房留欠與下橡不數適没藐如房調原是伴魎過收拾不聲若你丢商女心同此住約他葛.期在到伯见起伴何劳你合鎻當來謝是高低子奸待的之年地良他我送小阿洁人可釋竟見畹此不不安不怪乐旦圖不到位内求數後過眠仗老拘攣堪招似菀等慈你燕明老明般相會日明日堪只落骨遠然旣淨留老五朝千他帳人郄忘患夒一得如今的日來得佛人家我仝帰又怎楊我忍移普宿新發承還他打要哦人役須並雄隨掃染面府頭見勾料想刘东卫际孩兄號。老旦爺富不元綽寛多羣飛淨强分厚未消有渥术得快我的車馬房來。年不冬奸蕨敢憚善不我多園小行我真同靣蒂九許你間的卫雨未慶去今師我時我宵善蔹也至

...
《东坡集 宋刻本20》

东坡集 宋刻本20...

未分类
...
《梁溪先生文集 宋刻本20》

梁溪先生文集 宋刻本20...

未分类
...
《盘洲文集 宋刻本20》

盘洲文集 宋刻本20...

未分类
...
《盘洲文集 宋刻本20》

盘洲文集 宋刻本20...

未分类
...
《乐府诗集 宋刻本第20册》

乐府诗集 宋刻本第20册...

未分类
...
《西游真诠 100回 清陈士斌诠解 翠筠山房藏版 清康熙年间刊本》

此《西游真诠 100回 清陈士斌诠解 翠筠山房藏版 清康熙年间刊本》由未知所作,所属分类为戏曲...

戏曲小说
...
《西游真诠 第1册 版画部分 清陈士斌诠解 翠筠山房藏版 清康熙年间刊本》

此《西游真诠 第1册 版画部分 清陈士斌诠解 翠筠山房藏版 清康熙年间刊本》由未知所作,所属分...

戏曲小说
...
《新编东游记20卷100回 20 明 清溪道人撰 清康熙间云林刊本》

此《新编东游记20卷100回 20 明 清溪道人撰 清康熙间云林刊本》由未知所作,所属分类为未...

未分类