Image

以折熱枳實芍藥之酸苦湧泄而扶隂半夏之辛以散逆氣姜棗之辛甘以和榮衛大黄之苦寒以瀉實熱若血氣兩衰之人又當愼之大承氣湯治傷寒傳陽明經手足濈濈汗出譫語潮熱不能食大便難或發熱汗多或發汗不解腹滿而痛或下後心中懊儂尿溫或下後六七曰不大便心煩不解腹滿而痛及少隂證口燥咽乾腎水乾涸或少隂腹脹不大便俱宜用此大凢三焦俱傷則痞實燥滿俱金非此藥不能通大黄酒浸枳定貝芒硝各五錢厚朴仨@錢業右用水先煎大黄枳實厚朴至一鍾去楂入芒硝再煎一沸温服方意厚朴苦寒以去痞枳實苦寒以泄滿芒硝鹹酸以潤燥軟堅大黄苦寒以泄實去熱小承氣湯治陽明證腹大滿不通服此㣲和胃氣勿令大泄若不大便六七曰恐有燥屎先少與此湯以轉矢氣矢氣不轉者不可攻若脹滿不能食欲飲水而噦必大便鞭而少以此湯和之陽明病多汗津液外出胃燥大便鞭譫語或太陽病汗吐下後㣲煩小便數鞭俱宜此湯和之

...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家