Image

寒是隂血自旺于隂分又考王海藏治氣分寒用桂枝加附子湯桂枝加芍藥人參新加湯治血分寒用巴㦸丸神珠丸上焦寒用陳皮厚朴藿香或用桂附丸鉄刷湯胡椒理中丸中焦寒大小便不通用白术乾薑丁香或用二氣丹大建中湯下焦寒用肉桂附子沉香或用還少丹八味菖丸天眞丸肝寒用雙和湯心寒用定志丸蒲九脾寒用益黄散肺寒用小靑龍湯腎寒用八味丸通治大寒用大巳寒丸四逆湯東垣用沉香桂附丸皆因證異治之法也大凢脉虛而惡寒者乃是眞寒故從正治若夂病惡寒又當解欝又有六月重衣蒙首食必沸熱病患泄注藥喜薑附共稱爲寒者脉則沉細有力一息七至淋冷水三四十桶而愈非辯之以診孰知其爲假寒是寒熱之眞假醫家必宜熟察也升陽益胃湯治洒浙惡寒氣悿悿不樂靣色惡而不和乃陽氣不伸之故當升陽益胃黃蓍二錢半夏製脉濇者用不甘草灸秋月金旺人參各一錢白芍藥防風以辛温瀉之五分羗活各五分陳皮四分獨活各三分澤瀉不淋勿加柴胡白术白茯苓小便利不黄連各二分渇勿加

...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家