Image

靑皮各二分肉桂蒼术白茯苓澤瀉柴胡陳皮生黄芩草豆蔲仁生甘草各三分三稜歸稍猪苓升麻各四分神麯六分厚朴八分半夏一錢桃仁七粒昆布少許如渇加葛根服之右水煎服二貼後前證又减半𨚫從廣茂潰堅湯加减硇砂煎丸消積磨塊一切凝滯黑附子二枚炮去皮臍作瓮子厄石少図用水一盞徐徐化開納在瓮内火上熬乾隔紙微炒木香各三錢萆撥破故紙各一兩右將飛過碙砂末入附子龛內用原剜附子末盖口靣聚煨黄色收出同木香等三味爲細末𨚫用原裹附子煨麫爲末醋調煑糊爲丸梧子大每服十五左至三十丸生姜湯送下此藥累有奇効茶癖三方一方石膏黄芩升麻各等分右爲末沙糖水調服

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家