Image

黄栢一錢黄連一錢山梔子一錢芍藥錢知毋炒八分瓜蔞根一錢茯神一錢石膏三錢黄芩一錢生地黄一錢當歸八分龍胆草一錢黄蓍八分右水煎服治下消加味蓽薢導清飲治下消小便如膏耳輪焦乾眞水虧竭此乃下消也去核七蓽薢一錢蓮肉炒七分山茱萸分牡丹皮八分白术一錢茯苓一錢猪苓七分知毋八分黄連一錢山藥一錢澤瀉八分黃芩一錢山梔子一錢當歸八分益智仁炒二分右水煎空心服

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家