Image

風腫硬似痛非痛或爲齒頰痒痛牙床浮腫而痛痒不一或噯氣吞酸嘈雜嘔噦咽嗌不利咯之不出嚥之不下色如烟煤形如破絮或如桃膠蜆肉之狀或心下如停氷冷心頭疼痛時作或夢寐奇怪鬼魅或足腕酸軟腰背卒痛或四肢骨節疼痛佥無常處或至手麻背痛狀如挫閃或脊中每有一掌大如氷凍之寒痛者或渾身習習如蟲行者或眼眩澁痒口糜舌爛甚爲喉閉等證又或遶項結核似癧非癧或胸膈間如有二氣交紐噎塞煩悶有如烟氣上冲頭靣烘熱爲失忘顛狂或爲中風癱瘓或爲勞瘵荏苒之疾或爲風痹及脚氣之候或心下怔忡驚悸如人將捕巳或喘嗽嘔吐或嘔冷涎綠水黑汗甚爲肺癰腸毒便膿攣鼓其爲內外疾病非止一端皆痰之所致也盖津液旣凝爲痰爲飲而洶湧上焦故口燥咽乾流而下之則大便閉塞靣如枯骨毛髪焦黑婦人則經閉不通小兒則驚癇搐搦治法以此先逐出敗痰然後調埋歌曰甑裏翻身甲帶金於今頭戴草堂深相逄二八求斤正硝煆靑礞倍若沉十七兩中零半兩水丸梧子意常斟千般怪證如神効水瀉雙身𨚫不仁

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家