Image

膈腸風痔漏一切風氣食積疼痛瘡癩熱痰痞塊赤眼口瘡女人經脉不調血瘕血閉赤白帶下小兒顛癇一切疳積蟲積梹榔十二兩黑牽牛三兩大黄雷丸錫灰蕪荑木香史君子各一兩右爲末葱白煎湯露一宿爲丸粟米大每四錢五更葱湯或木香煎湯下若以之取寸白蟲用東引石榴根煎湯向東服之小兒服一錢或五分天明取下病根或蟲或如爛魚腸或如馬尾蝦蟇小蛇諸般怪物或小便取小靑黄紅白或米泔等色大凡腹中之蟲皆因飲食中所感而成此藥不比巴霜甘遂砜砂等劑不動眞氣有蟲取蟲有積取積有氣取氣有塊取塊一服見効凡人靣上白斑唇紅能食心嘈顏色不常臉上生有蠏爪路者便有蟲也此丸四時可服孕婦禁用肥氣丸治肝積在左如覆杯厚朴五錢黄連七錢柴胡一兩壓去油心膜去皮一川椒炒去汗四錢巴豆五分川烏頭錢二分去皮弦子乾姜炮五分白茯苓去皮皂角火煨廣戌分炮各一錢五甘草灸三錢人參

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家