Image

於此形容似驥也然驅之不往引之不前雖臧獲不託足以施其軫也春秋繁露營蕩爲齊司寇太公封於齊問焉以治國之要營蕩對曰任仁義而己太公曰任仁義奈何營蕩對曰仁者愛人義者尊老太公曰愛人尊老奈何營蕩對曰愛人者有子不食其力尊老者妻長而夫拜之太公曰寡人欲以仁義治齊今子以仁義亂齊寡人立而誅之以定齊國史記及周成王少時管蔡作亂淮夷畔周乃使召康公命太公曰東至海西至河南至穆陵北至無棣五侯九伯實得征之齊由此得征伐爲大國都營丘史記周公旦者周武王弟也自文王在時旦爲子孝篤仁與於羣子及武王卽位旦常輔翼武王用事居多武王九年東伐至盟津周公輔行十一年伐紂至牧野周公佐武王作牧誓破殷入商宫已殺紂周公把大鉞名公把小鉞以夾武王釁社吿紂之罪于天及殷民釋箕子之囚封紂子武庚祿父使管叔蔡叔傅之以續殷祀徧封功臣同姓戚者封周公旦於少昊之虛曲阜是爲魯公周公不就封畱佐武王〇語詳攝政篇於是卒相成王而使其子伯禽代就封於魯周公戒伯禽曰我文王之子武王之弟成王之叔父我於天下亦不賤矣然我一沐三捉髮优飯三吐哺起以待士猶恐失天下之賢人子之魯愼無以國驕人當成王封周公周公醉不受乃封周公子伯禽於魯將游去周公戒之白去矣子共集以魯國验士卖我文三之子也武王之第也今王之叔父也又相天子吾於天下亦不輕矣然嘗一米而三握髮一食而三吐哺猶恐失天下之士吾聞之日德行廣大而守以恭者榮土地博裕而守以险者安祿位尊盛而守以单者貴人衆兵强而守以畏者勝聰明睿智而守以愚者益博間多

...
《绎史160卷 001》

此《绎史160卷 001 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 002》

此《绎史160卷 002 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 003》

此《绎史160卷 003 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 084》

此《绎史160卷 084 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 100》

此《绎史160卷 100 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 130》

此《绎史160卷 130 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 160》

此《绎史160卷 160 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《022 空同先生集63卷 022卷》

此《022 空同先生集63卷 022卷 明 李梦阳撰 明嘉靖刊本 卷》由李梦阳所作,所属分类为...

集部 别集