Image

康公之母晉獻公之女文公遭驪姬之難未反而秦姬卒穆公納文公康公時為太子贈送文公于渭之陽念母之不見也我見舅氏如母存焉按魏書帝於後園爲象母起觀名其里日渭陽然則象母即帝之舅母非外祖母也且渭陽爲館名亦垂舊史也何平叔云服五石散非唯治病亦覺神明開朗魏略曰何晏字平叔南陽宛人漢大将軍進孫也或云阿苗孫也尚主又好色故黃初時無所事任正始中雪爽用爲中書主選舉宿舊者多得濟㧞爲司馬寅王所誅秦丞相寒食散論曰寒食散之方雖出漢代而用之者寡靡有傳焉魏尚書何晏首復神效由是大行於世服者相尋也嵇中散語趙景眞嵇紹趙至叙日至字景眞代郡人漢末其祖流宕客緱氏令新之官至年十二與母共道傍看母日汝光也非微賤家也汝後能如此不至日可爾耳歸便就都誦書蚤聞父耕叱牛聲釋書而泣師問之荅曰自傷不能致榮華而使老父不免勤苦年十四入太學觀時先君在學寫石經古文事訖去遂隨車問先君姓名先君曰年少何以問我至日觀君風器非常故問耳先君具告之至年十五陽病數數狂走五里三里爲家追得又灸身體十數處年十六遂自命徑至浴陽求索先君不得至鄴沛國史仲和是魏領軍史渙孫也至便依之遂名翼字陽和先君到鄴至州道太學中事便逐先君歸山陽經年至長七尺三寸潔白黑髪亦脣明目鬢鬚不多閒詳安諦體若不勝衣先君嘗謂之日卿頭小而銳瞳子白黒分明視瞻停諦有白起風至論議清辯有從橫才然亦不以自長也孟元基辟爲遼東從事在郡斷九獄見稱清當自痛棄親逺游母亡不見吐血發病服未竟而亡卿瞳子白嚴尤三將叙日白起平原君勤黑分明有白起之風趙孝成王受馮亭王曰受之秦兵必至武安君必將誰能當之者乎對曰澠池之㑹臣察武安君小頭而面銑瞳子白黑分明視瞻不轉小頭而面銳者敢斷决也朣子白黑分明者見事明也視瞻不轉者執志強也可與持允難與爭鋒廉頗爲人勇鷙而愛士知難而忍耻與之野戰則不如持守足以當之王從其計恨量小狹趙

...
《世说新语》

《世说新语》是由南朝·宋·刘义庆撰(南朝·梁,所属归类为明凌瀛初刻四色套印本...

印本
...
《世说新语3卷 00》

此《世说新语3卷 00 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 02》

此《世说新语3卷 02 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 03》

此《世说新语3卷 03 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 04》

此《世说新语3卷 04 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 05》

此《世说新语3卷 05 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 06》

此《世说新语3卷 06 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 07》

此《世说新语3卷 07 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家