Image

何不焦頭及伐蜀故有此言謝公在東山畜妓簡文曰安石必出旣與人同樂亦不得不與人同憂宋明帝文章志曰安縱心事外踈略常節每畜女妓攜持遊亭也郗超與謝玄不善符堅將問晉鼎旣巳狼噬鿄岐又虎視淮隂矣車頻秦書曰符堅字永固武都氏人也本姓蒲祖父洪詐稱讖文攺曰符言已當王應符命也堅初生有赤光流其室及誕背赤色隱起若篆文幼有美度石虎司隸徐正名知人堅六歲時嘗戲於路正見而異焉問曰符郞此官街小見行戲不畏縛邪堅日吏縛有罪不縛小兒正謂左衣曰此兒有王霸相石氏亂伯父健及父雄西入開健夢天神使者朱衣冠拜肩頭爲龍驤將軍肩頭堅小字也健卽拜爲龍驤以應神命後健僣帝號死子生立凶暴羣臣殺之而立堅堅上十五年遣長樂公不文没襄陽十九年大興師伐晉衆號百萬水陸俱尚次十項城自項城至長安速旗千里首尾不絶丹告晉日已爲晉君於長安城中建廣夏于時朝議北之室今故大舉渡江相迎克日入宅也玄北討人間頗有異同之論唯超曰是必濟@互黄嘗與共在相宣武府見使才皆盡雖履屐之間亦得其任以此推之容必能立勲元功旣舉時人咸歎超中興書日于時氏國之先覺又重其不以愛憎匿善彊盛朝議求文武足將可鎭靖北方者衛大將軍安日唯兄子立可任爱負其事中書郎郗超聞而嘆日安違衆舉親明也玄必不舉韓康伯與謝玄亦無深好玄北征後巷議疑其不振績晉陽秋日玄識局康伯曰此人好名必能戰玄聞貞正有經國之才略之甚忿常於衆中厲色曰丈夫提千兵入死地以事

...
《世说新语》

《世说新语》是由南朝·宋·刘义庆撰(南朝·梁,所属归类为明凌瀛初刻四色套印本...

印本
...
《世说新语3卷 00》

此《世说新语3卷 00 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 01》

此《世说新语3卷 01 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 02》

此《世说新语3卷 02 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 04》

此《世说新语3卷 04 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 05》

此《世说新语3卷 05 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 06》

此《世说新语3卷 06 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 07》

此《世说新语3卷 07 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家