Image

膝臏腫大不能行動名鶴膝風宜服二防飲又有痢後脚痢風痛緩弱不能行履名痢風宜服大防風湯丹溪曰凢因久痢後兩脚酸軟疼痛或膝腫如皷搥有亡陰也宜以芎歸熟地黄等補血藥治之自愈挾氣虚者加參蓍挾風濕者加羗活防風白术之類不可純作風治反墜其血終不能脱肛愈至於痢久每有脱肛者氣血下䧟也丹溪曰脱肛属氣熱氣虚血熱血虚補氣宜參蓍芎歸升麻補血加芍藥地黄氣熱者用條芩六兩升麻一兩麫糊丸服血熱者四物湯加炒栢升麻虚寒者補氣血藥中加炒黒乾姜虚而挾熱者縮砂散風邪者敗毒散暑熱者黄連阿膠九薄荷煎然治病當求其本犬腸乃肺之腑也肺和平則腸頭如常肺寒則腸頭脱出必當温肺臟補腸胃宜補中益氣湯加訶子橘皮少許或升陽舉經湯蝟皮散釣腸九挾濕熱者升陽除濕湯兼痢者四物湯加槐花黄連升麻外敷二靈散以托之腎虚者腎氣九八味丸其他敷貼熏洗如香荆禁口散之類兼而用之效自可臻禁口痢乃毒氣上攻心肺所致以石連肉去殻留心而通心氣兼用茱萸炒黄連人參爲末濃煎細呷吐則復呷但能下咽便可全生休息痢因早服澁劑而致餘毒留於腸胃或發或止經歲不除必消去其積乃爲㧞本東垣訶梨勒九三根飲當歸丸俱稱神

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家