Image

陳皮八分藿香丁香人參各四分右姜水煎服蒼連丸治欝積吐酸炒冬月半夏姜汁製蒼术米泔浸炒吳茱萸倍用白茯苓陳皮各一兩黄連一兩五錢夏月倍用右爲末蒸餅爲丸梧子大每服六十丸食後姜湯下蒼术丸治吐酸水或清水蒼术一斤去黑皮爲末用白芝蔴五錢水研濾取汁又用大棗五十枚煑爛去皮核同芝蔴汁研成稀膏入蒼术末杵勻丸梧桐子大每日温湯吞五十丸加至一百丸若覺膈上燥者服山梔散一服忌桃李雀鴿茯苓散治胸中停積宿水自吐出水心胸氣滿不能食白茯苓人參白术各一錢五分枳實一錢陳皮一錢五分生姜二錢右水煎連進三服半夏乾姜散治嘔吐涎沫半夏乾姜各等分右水煎頓服吳茱萸湯方見中寒條

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家