Image

笑羲和轡緩日方中孝先便腹寧無誚疴僂承蜩敢街功蠲渴欲來飛雪散南昌世胄有仙風苦熱惟濟蘋末風休飛閣深亭人日御漸流金火雲接影横銀漢水鳥無巖下翠隂渴想孤山同飮露煩思椘殿獨披襟柘浆粑籹都無味衞玠清羸欲不任億目長天度馬稀纖羅不動轉晨暉巳裁圎月班姬扇更換輕雲子產衣河朔一時觴對舉臨菑萬邦汗交揮冰丸雪散成虚設欲借飆輪羾紫徵筠六幕雲收萬籟沉結瑶千尺倦登臨七盤妙舞熲揮既珠堂酉昆訓唱集卷下汗五色嘉瓜冷鎭心極目嶺梅寧止渴拂波宫椥漫垂隂秖憂火觧神仙骨頼有泉觳發素琴惟演赫日烘霞闘暁光双文衹簞碧牙状頻傾宻勺寕蠲渴父捧冰壺未覺凉雪嶺𨚫思隨慱望風窳猶欲傲羲皇更憐乳燕飜飛處深入盧家白玉堂億屬疾積日勞無補彌天疾未瘳馬卿非避事盛憲自多憂目眩花成果心驚蟻鬪牛豳冰那浣熱洛笛更生愁佛枕窗風度穿簾隙日流唾壺従巳缺慱齒亦慵投發篋尋桐籙支頥動越謳平生江海志欠夢繞滄洲晁逈士學翰林

...
《坡门酬唱》

《坡门酬唱》是由宋·邵浩辑,所属归类为清影宋抄本...

抄本
...
《西昆酬唱集-第1册》

《西昆酬唱集-第1册》是由未知·(宋)杨仪等辑所作的,全书共1册,此为第1册,所属归类为集 总...

集部 总集
...
《十六应真册(1)》

此《十六应真册(1)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(10)》

此《十六应真册(10)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(11)》

此《十六应真册(11)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(12)》

此《十六应真册(12)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(5)》

此《十六应真册(5)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《法海灵山图9》

此《法海灵山图9》由李公麟所作,所属分类为绘画...

绘画