Image

布天足雨濕之化不令當刺足厥隂之所入厥風化至酷作災隂之所入曲泉穴也在膝内輔骨下人筋上小筋下後䧟者中屈膝而得之足厥怯之合也刺可同身寸之六分留七呼動氣至急出其鍼也子午之歳大數有至丑未之年熱行於上餘故少隂不退位也猶尚治天也燥清之虧雨化不令當刺手厥火餘化布天熱化復行天令也心包之所入曲澤穴也在肘内廉隂之所入下䧟者中屈肘而取之手欣隂之合也刺可同身寸之三分丑未之歳大數有留七呼動氣至而急出之至寅申之年濕行於上餘故太隂不退位也猶尚治天也雨化布天寒化虧執化不令濕化復布行天令當剌足太隂之所入足太隂之所入太隂陵泉穴也在内側輔骨下䧟者中足太隂之合刺可同身寸之五分留七呼動氣至而急出之也寅申之歳天數有餘故少陽不燥清至卯酉之年熱行於上火化布天令虧退位也猶尚治天也熱化復治當剌手少陽之所入手少陽之所布行天令入天井穴也在肘外大骨後肘後上一寸兩筋問陷中屈肘得之手少陽之合也剌可同身寸之三分動氣至而急出之也卯酉之歳天數有餘故陽明不退位也至辰戌之年金行於上燥化布天風化猶尚治天也虧寒趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家