Image

清津液巳行復與滲利之藥是重涸其腎而酒毒之熱依然不去結於膀胱反至上下不通溺澁而爲發黄熱入血室則爲虛血其害非小盖縱飲以傷元氣若復瀉之乃損腎水眞隂及有形隂血俱爲不足則隂血愈虛眞水愈弱陽毒之熱太旺隂火益増元氣消亡虛損成病酒勞疸之證作矣金匱要略曰酒疸下之乆而爲黑疸用解醒湯其庶幾凇但頻醉而頻藥元氣漸索亦非攝生所宜至於醇酒熱飲丹溪論其肺氣傷耗其始病淺或嘔吐或自汗或瘡痍或鼻齄或自泄或心脾痛尚可發散而去之其久也則病深爲消爲渇爲内疸爲肺痿爲內痔爲膨脹爲失目爲哮喘爲勞嗽爲顚癇皆難明之病自非巨眼未易辨治是傷酒爲暫時之病飲熱則病重者也可不戒諸至於小兒臟腑未實猶宜戒勿與酒醫集載有陳州長史兒熟睡三曰不醒諸醫作睡驚治其父求診於戴人兩手脉皆和平乃竊問其乳毋爾三曰前曾醉飲否渠以夫人賞酒飲答之遂用甘草乾葛葛花確砂仁貫衆煎汁灌之立醒夫酒味之甘者極能戀膈酒氣入乳猶能使兒昏睡不醒幾至誤藥而殺之矧與之飲乎愛子者宜知愼焉三花益脾兆飲酒不醉乃益脾胃綠豆花五錢葛花二兩小豆花一兩

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家