Image

有携散皆是聖略先定萬里懸債尚客所言合符前旨臣等不勝慶躍之至降批方隅蹔警乃圖其事不出意外且有税傷雖復嘯聚邉城故應知難而退鼎臣叅佐何徭狀躬所賀知賀賊蘇禄遁走狀开御批右高力士宣勑示臣等曹待仙厌狀知蘇禄遁走入山出界者四鎮懸逺比被侵逼將士用命雖有誅鋤囟徒尚多日有抄掠兵疲矢盡爲弊亦深今自奔亡誠是震懼聖威無逺氣沴坐銷又比庭救兵當時迴斾不費軍廪事且無憂吐畚縱實西行蘇禄不得相應其敗可必又無可憂邉分文集卷十四等且寜不勝慶慰謹奉狀陳賀以聞謹奏御批朕以信撫逺蕃故當順以歸命去順爲惡天何容之力屈計窮果自奔散卿等料其後事亦以當然所賀知賀雪狀弁御批右伏以至德惟勤親耕以勸大禮云畢勞酒加歡聖感夫從豐年雪應始降澤於千畝將有盈於萬箱臣等泰陪近侍載深慶躍無在恱豫之至諸奉狀陳費以聞謹奏御批籍田勸農勞酒成禮此時降雲神人以和是頼台臣致茲嘉應

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类