Image

張于壽文焦卷第十六由江集策書序䇿問一道對所舉道侔伊吕科䇿三道上封事書上姚令公書姚令公答書答嚴給事書與李讓侍御書奉勑送張說上賜燕序策問一道文集十六卷問興化致治必俟得人求賢審官莫先愼舉聖朝受命于今百齡堯封比屋魏網斯頓史曹之職𢖍鏡攸歸歳時調集士踰累萬借使崔毛重起裴樂復存觀貌察言且猶未暇考行徴實其可得乎若逺循谟魏之規復存州郡之選即務辭㑹府權歸外䑓牧守之明何法能鍳變通之要厥路奚由文武之道並用無偏軍旅之制事宜經逺而越騎佽飛皆出畿向丁年負甲耆目釋戈亡殁盖多軍容每闕今欲均井田於要服遵兵賦於苹車恐習俗兹深慮始難就揆今酌古其東若何且惠在安人政惟重榖頃承平既乆居泰易盈編户流亡農桑莫贍精求良吏未之能補遂其寬施則莫懲遊食峻其科禁則慮擾疲人革弊適肘應

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类